Julian-Gdynia


Idź do treści

Zasłużony dla Krwiodwastwa w Gdyni

W dniu 5 grudnia 2012 roku odbyła się kolejna uroczystość nadania odznaki ZdKwG

Odznaka nr 116 – Piotr Małolepszy,
prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni ze wspieraniem działalności PCK oraz krwiodawstwa zetknął się jeszcze jako pracownik PKP SKM Trójmiasto od roku 1986, a następnie jako członek zarządu. W swej działalności zawsze ma na uwadze realną pomoc i faktyczne wspieranie ( finansowe oraz rzeczowe ) PCK oraz krwiodawstwa. Pan Prezes dr Małolepszy w swym działaniu wspiera postępowania na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz organizuje seminaria upowszechniające zasady bezpiecznego zachowania się na drodze. W dziedzinie ochrony zdrowia, w tym zakresie poprawy zdrowia publicznego i działań na rzecz osób niepełnosprawnych pozyskuje środki z Unii Europejskiej na odnowę taboru proekologicznego i działań na rzecz tych osób. Udostępnił nieodpłatnie sale konferencyjną z zapleczem na robocze oraz uroczyste spotkania klubu HDK PCK PKT oraz działaczy PCK z rejonu trójmiasta. Zdjęcia w galerii.

W czwartek 13 października przy klubie odbyła się zbiórka krwi.

Zbiórka krwi odbyła się pierwszy raz od bardzo dawna zorganizowana w celu propagowania gdyńskiego krwiodawstwa, do oddania krwi zgłosiło się około 25-u osób lecz z przyczyn zdrowotnych nie wszyscy mogli oddać krew. Zarejestrowało się 16-u, a oddało 9 osób co w przeliczeniu to ponad 4 litry leku jedynego w swoim rodzaju. Akcja wywołała emocje i zapytanie kiedy taki ambulans przyjedzie po raz kolejny. Koordynatorem całej akcji był prezes Klubu Andrzej Rogacki który również oddał krew. Ogromne zainteresowanie było Zarządu Spółki PKT w osobach Panów Prezesa Piotra Małolepszego i wiceprezesa Tomasza Labudy, wielcy propagatorzy honorowego krwiodawstwa.

OGŁOSZENIA

Z inicjatywy Zarządu Miejskiego Klubu HDK w Gdyni, Rada Miasta Gdyni na Sesji w dniu 22 czerwca 2011r. podjęła uchwałę o bezpłatnych przejazdach tramwajem wodnym dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi którzy posiadają odznakę I stopnia i zamieszkują na terenie miasta Gdyni. - Gdyńscy Krwiodawcy Radnym Dziękują.
Ryszard Woliński
Prezes Miejskiego Klubu HDK w Gdyni


Powrót do treści | Wróć do menu głównego